Menü

Hizmet Sözleşmesi


MADDE 1- TARAFLAR
İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta Arif Sait Terzioğlu Sok. Kıbrıs 2 apt. No:2 Girne/KKTC adresinde mukim LEB-TUR GAYRIMENKUL LTD (Bundan böyle Viptransfer.com olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. VIPTRANSFER.COM ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.
 
 
MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu VIPTRANSFER.COM’nin sahibi olduğu Platform üzerinden ÜYE’nin Türkiye ve Yurtdışında satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.
 
 
MADDE 3- TANIMLAR
"Hizmet" Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek VIPTRANSFER.COM ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder; “Platform” ; MOBİL UYGULAMA : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı, kablosuz bağlantı imkanı sağlayan, Cep Telefonu, Tablet nevi cihazlarlar için yazılmış VIPTRANSFER.COM’ye ait özel yazılım. İNTERNET SİTESİ : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, Pc vb. cihazlar için yazılmış VIPTRANSFER.COM’ye ait özel yazılım. “Platform Kullanma Bedeli" Şirket’in Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satınalması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için VIPTRANSFER.COM nin hak kazanacağı bedel. “Rezervasyon” : başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, VIPTRANSFER.COM’ye ait mobil uygulama ve/veya internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütünü.ifade eder; "Resmi Makam" Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder; "Sürücü" Platform vasıtasıyla mobil uygulama üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile VIPTRANSFER.COM arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçi ve Yurtdışında karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, VIPTRANSFER.COM tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder; "Taşıma Hizmeti" Platform vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve VIPTRANSFER.COM arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder. Taşıma hizmeti : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile VIPTRANSFER.COM tarafından Üye’ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir. “Paylaşımlı Araç” çok yoğun güzergahlarda veyahut yoğun olmayan güzergahlarda müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek adına müşteriye ön bilgilendirme yapılarak, diğer müşterilerimiz ile toplu seyahat edilebilen araçlardır. “Paylaşımlı Yolcu” çoklu seyahatlerde beraber seyahat eden müşterilerimiz. Satış öncesi hizmetlerin sunumu : Mobil ve İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE nin net bir şekilde anlayacağı herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan, Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulması. Satış sonrası hizmetler; Hizmetin onaylanması ve bilgilendirme: 3.1.1 de ÜYE’ye sunulan, ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili Mobil ve İnternet üzerinden takib edebileceği bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS ve email ile VIPTRANSFER.COM tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılması. Hizmetin gerçekleşmesi : Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile birlikte 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanması.
 
MADDE 4-ÜYELİK  
 
MADDE 5-GENEL KOŞULLAR
a-KULLANIM KOŞULLARI (1) Üye VIPTRANSFER.COM’ye ait Platformları kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında VIPTRANSFER.COM nin hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin VIPTRANSFER.COM’ nin belirlerlediği ve ödeme yöntemi olan Kredi kartı ile ödenmesi durumunda geçerli sayılacaktır. Söz konusu ödeme halihazırda yürülükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır. Üye Viptransfer.com sadece aracılık hizmeti verdiğini, taşımacı olmadığını iş bu nedenle mütesselsil sorumluluğu olmadığını bilerek satın alma işlemi yapmaktadır. (2) Üye işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir. VIPTRANSFER.COM, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in iletişim ve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye’ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise 3 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 6 saat kalıncaya kadar, Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uymandan rezervasyonu iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve VIPTRANSFER.COM söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait platform kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve Üyeye hizmet sağlanmış sayılır. Üye saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. (3) Üye, paylaşımlı yolculuk methodunu seçmiş ise yolculuk PLATFORM sahibinin planladığı saat ve lokasyondan hareket edecektir. Paylaşımlı yolculuk methodudunda Üye 6 saat kala yolculuğu iptal etmesi durumunda ücret iadesi veyahut değişim yapılamamaktadır. (3) Üye, Platform üzerinden hizmeti onayladığında Platform Kullanma Bedelini derhal VIPTRANSFER.COM’ye ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedeli’ni de derhal VIPTRANSFER.COM’ye ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli ve platform kullanma bedeli VIPTRANSFER.COM tarafından belirlenecek olup VIPTRANSFER.COM’nin taşıma bedeli’ni ve/veya platform kullanma bedelini ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır. (4) Platform vasıtasıyla Üyeler ve Sürücü’yü bir araya getirmesi karşılığında hakediş tutarı olan Platform Kullanma Bedeli ve Taşıma Bedeli için VIPTRANSFER.COM tarafından ÜYE için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine VIPTRANSFER.COM'nin merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının adresine gönderilecektir. (5) VIPTRANSFER.COM, kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeler’i bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir. Üye, PLATFORMUN kampanya,avantaj, hizmet değerlendirmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine gönderilecek SMS, e-posta ve cep telefonu ile sesli görüşme bilgilendirmeleri Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği vb. kanunlar kapsamında izinli pazarlama onayı verdiğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder. Söz konusu hizmet ile ilgili bilgilendirme veya reklam çalışmaları için platformun, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE’ nin onayı olduğunu (Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve türevleri kapsamında ) iş bu sözleşme ile ÜYE, Platforma ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir. VIPTRANSFER.COM’nin promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların VIPTRANSFER.COM tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye, izinli pazarlama onayını operation@viptransfer.com adresine göndereceği mail ile ortadan kaldırabilir. b-Şikâyet prosedürü (1) Üye,VIPTRANSFER.COM tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde VIPTRANSFER.COM’ye haber verecektir: operation@viptransfer.com e-posta adresine veya VIPTRANSFER.COM’nin Madde 1’de bulunan adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, (2) Üye tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, VIPTRANSFER.COM’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. (3) VIPTRANSFER.COM, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikayet konusu ile ilgili olarak, VIPTRANSFER.COM markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elekronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben söz konusu şikayeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder. (4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. c-Şüphelive hatali işlemlerde sorumluluk (1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak VIPTRANSFER.COM’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ye iade edilebilecektir. (2) VIPTRANSFER.COM, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir. – Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa, – Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa, – Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa, – Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa. (3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararıdan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır. (4) PLATFORM'da REZERVASYON esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ÜYE'ye hizmet sağlanmadan evvel, kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, PLATFORM, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, REZERVASYON'da kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE'den talep edebilir. ÜYE'nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede REZERVASYON'U dondurabilecek olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise PLATFORM, REZERVASYONU iptal etme hakkını haizdir. (5)Üye ödemeyi çalıntı/kayıp veyahut kart sahibinin bilgisi dışında yapması durumda PLATFORM 23.02.2006 tarihli Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17.madde vd. gereğince gerekli kontrolleri yapmasına rağmen işlemin gerçekleşmesi durumunda; PLATFORM, Üye hakkında aynı kanunun 36. ve 37. Maddesi gereğince ilgili kurumlara ihbarda bulunabilecektir.
 
 
MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 
MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH ve İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI  
 
MADDE 8- CAYMA HAKKI
ÜYE, İş bu sözleşmenin 5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi REZERVASYON saatinde 3 saat öncesinde kadar; şehir dışı REZERVASYONda 6 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Paylaşımlı yolculuklarda iptal değişiklik ve cayma hakkı yoktur. Belirtilen REZERVAYON saatlerine uyulmaması durumunda ÜYE'nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur.
 
 
MADDE 9 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ÜYE'ye ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, PLATFORM'UN sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla PLATFORM tarafından işlenebilecektir. Veriler, ÜYE'nin bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın Veriler’in saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ÜYE talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. PLATFORM, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.
 
 
MADDE 10- DEĞİŞİK HÜKÜMLER